Pusulam

Sınav Tanımlama, Optik Yükleme, Değerlendirme, Rapor ve Listeleme İşlemlerinin yapılabilmesini sağlayan
bir ölçme değerlendirme sistemidir

;