İntus Yemekhane

Logo ve Elmas gibi database ler ile bağlantılı online yemekhane programı, menüler,yetkilşendirmeler,faturalar,hizmetler,cariler gibi işlemleri direk yemekhane üzerinden hallediliyor, logo ve almas ile entegreli offline çalışabiliyor

;