İnteraktif Sınav

Sınav Programı Genel Özellikleri
-Sınav Tanımlama,
-Değerlendirme,
-Raporlama Herhangi bir sınıf için belirlediğiniz derslerden, belirlediğiniz ünitelerden sınav tanımlayabilir, yine tanımladığınız sınava ait optik formları programa yükleyip değerlendirmesini yaptıktan sonra raporlayabilirsiniz.
-Sınırsız konu, alt konu ve kazanım ekleme,
-Dinamik olarak istediğiniz derslerden sınav oluşturabilme,
-Excel'de tanımlanan bir sınav tanımlama formunu kullanarak tek tuşta sınav tanımlayabilme,
-Değerlendirmesini yaptığınız sınavların sınava giren öğrenciler, girmeyen öğrenciler şeklinde tüm raporlarını alabilme,
-Hızlı ve aktif biçimde yükleme ve değerlendirme işlemi

Programdaki rapor türleri
.Sınav Analizi
.Genel Rapor
.Sınav Sonuç Karnesi
.Test Madde Analizi
.Test Madde Analizi-Frekans Grafikli
.Test Madde Analizi-Çeldirici Grafikli
.Madde Frekansları
.Test Çeldirici Analizi
.Alt Konu Sınıf Karşılaştırması Tablosu
.Sınıf Ortalamaları Karşılaştırma Tablosu
.Sınıf Karşılaştırma Grafiği
.Öğrenci Madde Analizi
.Sınıf Ders Netleri
.Sınıf Bolum Netleri
.Hedef Sınıf Karşılaştırma Tablosu
.Konu Kazanım Listesi
.Ortalama Standart Sapmanın Altında Kalan Öğrenci Listesi
.Hedef Sınıf Analizleri Grafikli
.Sınıf Madde Analizi
.Sınıf Ders Analizi .Sınıf Puan Dağılımları

;