• 0850 450 34 00
  • info@techlife.com.tr

Pusulam

Sınav Tanımlama, Optik Yükleme, Değerlendirme, Rapor ve Listeleme İşlemlerinin yapılabilmesini sağlayan
bir ölçme değerlendirme sistemidir