Muhasebe Entegrasyon Kültür Temel Liseleri

Gider fişlerinin girilmesi ve bu fişlerin Logo Tiger'a aktarımını yapar.

;